“พิธา” ไม่กังวล กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 47 หน่วย เชื่อไม่กระทบก้าวไกล

“พิธา” ไม่กังวล กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 47 หน่วย เชื่อไม่กระทบก้าวไกล