“อ.คฑา” แนะวิธีบูชา “พระอุปคุต” เงินเหลือใช้ สุขภาพแข็งแรง รักยืนยาว

Author:

วันที่ 26 ธ.ค.66 อ.คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ชื่อดัง แนะวิธีบูชาพระพระอุปคุต ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลาเที่ยงคืน ซึ่งตรงกับ วันเพ็ญพุธ (เป็งปุ๊ด)

ประวัติพระอุปคุต

เชื่อกันว่าพระอุปคุตพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มากจะออกจากการจำพรรษาเหาะขึ้นมาจากมหาสมุทร (หรือสะดือทะเล) โดยจะแปลงกายเป็นสามเณรน้อย ออกมาโปรดสัตว์ ถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้ว บุคคลผู้นั้นจะเหลือกินเหลือใช้ ร่ำรวยเป็นเศรษฐี สุขภาพแข็งแรงรักยืนยาว บังเกิดแต่สิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

อานิสงส์ในการบูชาพระอุปคุต

– มั่งมีพลัง มั่งคั่งความสำเร็จ

– มีสุขภาพ อายุยืน

– มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน

– มีอาหารบริบูรณ์ มีบารมีมาก

– มีความกตัญญูระลึกถึงคุณมารดา เมื่อบูชาพระอุปคุต จักได้ผลมาก

วิธีบูชาข้าวพระอุปคุต

1. นำข้าวสุก ข้าวเหนียว ใส่ถ้วย น้ำ 1 แก้ว ตั้งหน้าพระอุปคุต บนหิ้งพระ หรืออัญเชิญมาไว้นอกชายคาก็ได้

2. จุดธูป 3 ดอก เทียน 1 คู่

3. กล่าวคาถาบูชาพระอุปคุต ตั้งจิตระลึกถึงพระอุปคุตมารับบิณฑบาต

4. อธิษฐานจิต นึกถึงคุณความดีที่เราได้ทำเป็นที่ตั้ง ขอบารมีองค์พระอุปคุตเถระเจ้า ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อนามสกุล) เหลือกินเหลือใช้ ให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน ให้มีคนรัก และมีรักที่ยั่งยืน อาจจะสวดบทธรรมจักรหรือบทบารมี 30 ทัศ และอธิษฐานจิตถวายบุญกุศล และแผ่เมตตา ให้เทวดาประจำตัวให้องค์พระอุปคุตและเจ้ากรรมนายเวร

5. ลาข้าวสุกและน้ำ ไว้ที่พื้นดิน หรือต้นไม้เพื่อให้สัมภเวสี และนำน้ำรดพื้นดิน

6. อย่าลืม ดับธูปเทียนให้เรียบร้อยก่อนเข้านอน

คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ

โสอิทา นิมหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฎฐิโต

อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง

ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเมฯ

คาถาขอลาภพระอุปคุต

(ตั้งนะโม 3 จบ)
มหาอุปะคุตโต จะ มะหาลาโภ พุทโธ ลาภัง

สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง

นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง

ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง

สัพพะลาภัง ภะวันตุ เมฯ

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุตโต จะ มหาเถโร

พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ

เตชะปุณณะตา จะ เทวะตานัมปิ มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง

ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิฯ

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อมยิสะ

พุทธังทะเถโร ธัมมัง ทะเถโร สังฆังทะเถโร

ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *