ดูด่วน ลูกใครกินอยู่ ยาแก้ไอเด็ก 4 ยี่ห้อ อย.พบสุดอันตราย

Author:

ดูด่วน ลูกใครกินอยู่ ยาแก้ไอเด็ก 4 ยี่ห้อ อย.พบสุดอันตราย

ดูด่วน ลูกใครกินอยู่ ยาแก้ไอเด็ก 4 ยี่ห้อ อย.พบสุดอันตราย

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาแก้ไอเด็ก 4 ยี่ห้อ พบสารปนเปื้อนอันตรายถึงชีวิต ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

องค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอสำหรับเด็กที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีการปนเปื้อนของสารเคมี โดยในประเทศอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตจากอาการไตวายเฉียบพลัน แล้ว 99 คน โดยผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอทั้ง 4 ชนิดได้แก่

1. โปรเมทาซีน ออรัล โซลูชัน (Promethazine Oral Solution)

2. โคเฟกมาลิน เบบี คอฟ ไซรัป (Kofexmalin Baby Cough Syrup)

3. มาคอฟ เบบี้ คอฟ ไซรัป (Makoff Baby Cough Syrup)

4. มากริป เอ็น โคลด์ ไซรัป (MaGrip N Cold Syrup)
ซึ่งผลการตรวจสอบขององค์การอนามัยโลกพบว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 มีไดเอทิลีนไกลคอลและเอทิลีนไกลคอลในปริมาณมาก ซึ่งได้มีการจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับไดเอทิลีนไกลคอลและเอทิลีนไกลคอลที่ผสมอยู่ในยาน้ำทั้ง 4 ตัวนี้ เป็นพิษต่อมนุษย์และสามารถทำให้เสียชีวิตได้ โดยภายหลังจากที่ได้รับสารดังกล่าวจะมีอาการปวดท้อง อาเจียน ท้องร่วง ปัสสาวะไม่ได้ นำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลัน และเสียชีวิตในที่สุด

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทยแต่อย่างใด แต่อาจมีการลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยได้ จึงขอให้เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจถูกลักลอบนำเข้ามา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *