คลังแจงแล้ว แจกเงิน ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 คุณสมบัติต่อไปนี้ ต้องยืนยันตัวตน 10 ล้านคน

Author:

คลังแจงแล้ว แจกเงิน ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 คุณสมบัติต่อไปนี้ ต้องยืนยันตัวตน 10 ล้านคน

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทในเรื่องเงื่อนไขและเกณฑ์การเข้าร่วมว่า เบื้องต้นการรับสิทธิโครงการ ไม่ต้องมีการลงทะเบียน แต่ต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อรับตามสิทธิ เป็นไปตามกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ทั้งนี้ คนที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐบาลชุดก่อน เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เราชนะ ฯลฯ ประมาณ 40 ล้านคน ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ สามารถเริ่มจ่ายผ่านโครงการได้ทันที ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ และอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องยืนยันตัวตนอีกครั้งผ่านระบบ KYC มีประมาณ 10 ล้านคน

วิธียืนยันตัวตน KYCรายงานว่า การทำ KYC สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. การไปแสดงตนที่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบบัตรประชาชนกับหน้าลูกค้าเจ้าของบัตรประชาชน

2. ออนไลน์หรือโมบาย ทำผ่านช่องทางออนไลน์ที่เรียกว่า E-KYC

ความเปลี่ยนแปลงเรื่องรัศมี 4 กิโลเมตร

ในตอนแรกรัฐบาลระบุว่าจะกำหนดรัศมีไว้ที่ 4 กิโลเมตร แต่ตอนนี้ยกเลิกไปแล้ว กำลังพิจารณาว่าจะใช้จ่ายในเขตตำบล อำเภอ แลจังหวัด คาดว่า สามารถเริ่มใช้บริการได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *