เปิดเงินเดือนพนักงานร้านทอง หน้าที่-คุณสมบัติอะไรบ้

Author:

เปิดเงินเดือนพนักงานร้านทอง หน้าที่-คุณสมบัติอะไรบ้าง
เรียกได้ว่า พนักงานร้านทอง เป็นบุคคลากรสำคัญที่ต้องคอยบริการ แนะนำลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านทองในแต่ละวัน อยากรู้หรือเปล่าพนักงานร้านทองได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ และแต่ละตำแหน่งต้องทำหน้าที่

พนักงานขายทองรูปพรรณ

มีหน้าที่รับผิดชอบการขายทอง รวมถึงให้บริการ คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านทองนั้นๆ ต้องสรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน รวมถึงดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้านด้วย

อัตราเงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป ยังไม่รวมโบนัสการขาย และเบี้ยขยัน

คุณสมบัติ

-เพศชาย

-หญิง อายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

-มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบครอบในขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฎิบัติงาน

-ซื่อสัตย์ สุจริต

-ทำงานในเวลาที่ทางร้านกำหนดได้

-มีไหวพริบ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-มีจิตใจรักงานบริการ

-สามารถหาบุคคลค้ำประกัน และวางเงินค้ำประกันได้

เจ้าหน้าที่สต็อกทอง

คล้ายเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ทำหน้าที่ดูแลสินค้าหน้าร้านที่เป็นทองคำ-ทองรูปพรรณ และสินค้าในห้องสต็อก ตรวจสอบเอกสารส่งมอบสินค้า ตรวจนับสินค้าเข้าร้าน ทำรายงานสรุปประจำสัปดาห์ รายงานยอดสต็อกของสินค้าแต่ละรายการ ต้องประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในบริษัทด้วย อัตราเงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป

คุณสมบัติ

-อายุ 22-25 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีทักษะ Microsoft office

-ละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับวางบิล ตรวจเช็คเอกสาร ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และดูแลจัดเก็บเอกสารสารของแผนก จัดเก็บเอกสาร รายการสั่งซื้อ (PO), Pay-in ของแผนกให้เป็นระเบียบ อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน

คุณสมบัติ -เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน

พนักงานบัญชีรายได้ (เครดิต)

มีหน้าที่ตรวจสอบรายการขายประจำวันในระบบ Quark กับสลิปที่ลูกค้าทำรายการผ่านบัตรเครดิตว่ามีรายการตรงกันหรือไม่ และตรวจสอบว่าพนักงานคิดราคาขายได้ถูกต้องตามที่บริษัทกำหนดหรือเป็นไปตามที่โปรโมชั่นระบุไว้ในหนังสือเวียนหรือไม่ อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน

คุณสมบัติ

-เพศหญิง

-ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

-วุฒิการศึกษา ปวช. และปวส.

-มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Express

Trade Operations Officer

จัดทำเอกสารและตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงประสานงานกับคู่ค้าต่างประเทศ และต้องจัดทำตรวจสอบรายการซื้อ-ขาย อัตราแลกเปลี่ยน รายการซื้อ-ขายกับคู่ค้าต่างประเทศ รวมถึงต้องจัดทำแผนเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติ

-เพศหญิง

-ชาย อายุ 25-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี การเงิน บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีทักษะ Microsoft office

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวินัยพนักงาน (CCTV Online)

คอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในร้านผ่านทางกล้องวงจรปิด ตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานสาขาจากกล้องวงจรปิด โดยมีมาตราฐานในการตรวจสอบตามคู่มือพนักงาน รวมถึงตรวจสอบกรณีเกิดความผิดพลาดของพนักงาน และอาจทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายร่วมด้วย อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน

คุณสมบัติ

-เพศชาย

-หญิง อายุ 22-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ปวส.

– ปริญญาตรี ทุกสาขา

-ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบปฏิภาณ

-ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน รับผิดชอบสูง

-สามารถทำงานตามเวลาที่กำหนดได้

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เเละโปรเเกรมพื้นฐานของสำนักงานได้

ข้อมูล :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *