สิ้นแล้ว เกจิอาจารย์ดัง เมืองขอนแก่น สิริอายุมงคล

Author:

สิ้นแล้ว เกจิอาจารย์ดัง เมืองขอนแก่น สิริอายุมงคล
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 ต.ค. 66 มีรายงานว่า ที่บริเวณภายในพระอุโบสถ วัดหนองแวง พระอารามหลวง เขตเทศบาลนครขอนแก่น พระครูสุธีกิตติวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหนองแวง พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ ภายในพระอุโบสถ

สำหรับการประกอบพิธีน้ำหลวง พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร.เจ้าอาวาส วัดหนองแวง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน ซึ่งได้มรณภาพเมื่อเวลา 18.12 น. เมื่อวานนี้ (19 ต.ค. 66) โดยคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ ได้นำร่างมาเก็บรักษาไว้ที่กุฎิเจ้าอาวาส ภายใน วัดหนองแวง พระอารามหลวง เพื่อเตรียมการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ตามที่คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดได้กำหนดไว้

ขณะที่ภายในบริเวณชั้น 1 กุฎิสมเด็จพระพุทธาจารย์ ด้านข้างพระมหาธาตุเจดีย์ 9 ชั้น วัดหนองแวง พระอารามหลวง ยังคงมีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ และคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ ในเขต จ.ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงที่ ทราบข่าวการมรณภาพของเจ้าอาวาส ทยอยนำพวงมาลัย และพานดอกไม้มาถวายสักการะเจ้าอาวาสตลอดทั้งวัน โดยมีคณะสงฆ์ประจำวัด คอยอำนวยความสะดวก และจัดลำดับการเข้ากราบขอขมา เพื่อความคล่องตัวและได้เข้ากราบทุกคน

พระครูสุธี กิตติวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหนองแวง พระอารามหลวง กล่าวว่าขณะนี้การเตรียมสถานที่สำหรับการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และการบำเพ็ญกุศลท่านเจ้าอาวาสภายในพระอุโบสถของวัดเตรียมการต่างๆ พร้อมแล้ว เหลือเพียงการตกแต่งสถานที่ และการทำความสะอาดต่างๆ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการดำเนินงาน ตามที่คณะสงฆ์กำหนด

โดยในวันที่ 22 ต.ค. จะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศ และผู้ที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาได้เข้ารดน้ำตั้งแต่เวลา 09.00. เป็นต้นไป จากนั้นในเวลา 16.00 น. จะเป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ โดยพระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ จะเดินทางมาประกอบพิธีดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีคณะสงฆ์และญาติโยมเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวจำนวนมาก

เมื่อการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงเรียบร้อยแล้ว จะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล จนถึงวันที่ 31 ต.ค. และจะทำการเก็บสรีระสังขารท่านไว้ เพื่อรอโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงต่อไป

สำหรับประวัติของ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เกิดที่ ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปริญญาโท ศศ.ม. (ปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2544 ปริญญาตรี พธ.บ. (ปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.วค. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นนักเปรียญธรรม 4 ประโยค จากสำนักเรียนวัดหนองแวง เป็นนักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดหนองกุง เมื่อปีการศึกษา 2532 โดยได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ในปี 2565 สิริอายุ 64 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *