อาลัยเศร้า “พระราชวิสุทธาจารย์” พระมหาเถระพรรษาสูงสุดในวัดไร่ขิง มรณภาพ

Author:

อาลัยเศร้า "พระราชวิสุทธาจารย์" พระมหาเถระพรรษาสูงสุดในวัดไร่ขิง มรณภาพ

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2566 มีรายงานข่าวเศร้าในวงการสงฆ์ พระราชวิสุทธาจารย์ (ปราณี อินฺทวํโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพระมหาเถระที่มีอายุพรรษาสูงสุดในวัดไร่ขิง ได้มรณภาพลงแล้วด้วยอาการสงบ ที่โรงพยาบาลสามพราน จ.นครปฐม สิริอายุ 93 ปี 71 พรรษา

อาลัยเศร้า พระราชวิสุทธาจารย์ พระมหาเถระพรรษาสูงสุดในวัดไร่ขิง มรณภาพ

โดย วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ได้แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชวิสุทธาจารย์ ดังนี้

วันที่ 8 ต.ค. 2566 เวลา 12.00 น. เคลื่อนสรีระสังขารพระราชวิสุทธาจารย์ จากโรงพยาบาลสามพราน มายังอาคารราชวิริยาลังการ จากนั้นเวลา 14.00 น. เปิดให้คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนเข้าถวายน้ำสรงศพ

วันที่ 9 ต.ค. 2566 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนเข้าถวายน้ำสรงศพ เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ส่วนพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.- 23 ต.ค.

สำหรับประวัติของ พระราชวิสุทธาจารย์ (ปราณี อินฺทวํโส) เกิดเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2473 อุปสมบทเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2495

สำหรับลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ.2513 เป็นเปรียญธรรม 3 ประโยค

พ.ศ.2522 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูไพศาลคณารักษ์

พ.ศ.2528 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2540 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2551 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระพิมลสมณคุณ

พ.ศ.2559 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวิสุทธาจารย์

อาลัยเศร้า พระราชวิสุทธาจารย์ พระมหาเถระพรรษาสูงสุดในวัดไร่ขิง มรณภาพ

อาลัยเศร้า พระราชวิสุทธาจารย์ พระมหาเถระพรรษาสูงสุดในวัดไร่ขิง มรณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *