“หมอวรงค์” ลั่น แจกเงินดิจิทัล 10,000 ประเทศเสียหาย กล้าให้ยึดทรัพย์นายกไหม

Author:

"หมอวรงค์" ลั่น แจกเงินดิจิทัล 10,000 ประเทศเสียหาย กล้าให้ยึดทรัพย์นายกไหม

“หมอวรงค์” วรงค์ เดชกิจวิกรม ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า

แถลงการณ์พรรคไทยภักดี

เรื่อง ขอคัดค้านนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000บาทของรัฐบาล

เนื่องจากรัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน มีนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทแก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไป ซึ่งคาดการณ์ว่าจะต้องใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 560,000 ล้านบาท ซึ่งก็มีหน่วยงานของรัฐ นักวิชาการ และประชาชนหลายภาคส่วนได้ออกมาคัดค้านนโยบายนี้ด้วยความเป็นห่วงว่าจะเป็นการสร้างภาระหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลให้กับประเทศ เป็นการทิ้งภาระให้กับลูกหลานในอนาคต ซึ่งพรรคไทยภักดีได้สดับรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนหลายภาคส่วน ทุกพื้นที่ของประเทศ ได้ข้อสรุปอันเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน พรรคไทยภักดีจึงขอคัดค้านนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000บาทของรัฐบาล ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

"หมอวรงค์" ลั่น แจกเงินดิจิทัล 10,000 ประเทศเสียหาย กล้าให้ยึดทรัพย์นายกไหม

.นโยบายประชานิยมรูปแบบนี้ เป็นการทำลายวินัยทางการเงินของประชาชน ทำให้ประชาชนมุ่งหวังแต่เงินและผลประโยชน์ที่รัฐจะแจกให้ ไม่มุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเพื่อยืนหยัดดำรงชีพด้วยตนเอง และที่สำคัญเป็นการทำลายวินัยทางการคลังของประเทศ ซึ่งได้สร้างความเสียหายร้ายแรงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาแล้วอย่างเป็นที่ประจักษ์

2.พรรคไทยภักดีสนับสนุนข้อเสนอแนะของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่แนะนำว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นผลในระยะสั้นๆ แต่ควรเน้นให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นผลในระยะยาวมากกว่า มีความมั่นคงยั่งยืนกว่า

3.ข้อเท็จจริงในภาวะการคลังของประเทศไทยในปัจจุบัน รัฐบาลมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายของประเทศ รัฐบาลต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลตลอดมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขาดดุล 593,000 ล้านบาท ซึ่งต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณทั้งหมด ฉะนั้นการที่จะเพิ่มนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000บาทแก่ประชาชน ใช้งบประมาณมหาศาลถึง 560,000ล้านบาท จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะเป็นการสร้างภาระหนี้สาธารณะให้กับประเทศ เป็นทิ้งภาระหนี้สินให้กับลูกหลานในอนาคต เป็นการทำลายหลักธรรมาภิบาลของประเทศ

"หมอวรงค์" ลั่น แจกเงินดิจิทัล 10,000 ประเทศเสียหาย กล้าให้ยึดทรัพย์นายกไหม

4.โครงการที่ใช้งบประมาณมหาศาลในรูปแบบนี้ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในอดีตที่ผ่านมาได้เคยสร้างปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับประเทศ พรรคไทยภักดีจึงมีความเป็นห่วงกังวลว่า นโยบายดังกล่าวจะสร้างวิกฤตปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เป็นอภิมหาโคตรโกงซ้ำรอยอดีตขึ้นมาอีก ซึ่งหนี้สินจากนโยบายจำนำข้าวรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในอดีตยังใช้หนี้ไม่หมดยังคงค้างอยู่นับแสนล้านบาท กลับจะกู้เงินมาแจกใหม่ถึง 560,000 ล้านบาท เป็นความไม่สมเหตุสมผล ไม่เป็นธรรมต่อประเทศและประชาชนอย่างยิ่ง

5.ต่อกรณีที่มีรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ตอบคำถามผู้สื่อข่าว ถ้าหากโครงการนี้มีความเสียหาย ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบ เป็นการสะท้อนถึงวิธีคิดที่เอาแต่ได้ เพราะขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากออกมาคัดค้านโครงการนี้ แต่รัฐบาลก็ยังดื้อดึงที่จะดำเนินแจกเงินต่อ ถ้าหากโครงการดังกล่าวมีผลกระทบ สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ รัฐบาลกล้าไหมที่จะให้ยึดทรัพย์นายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาชดใช้ความเสียหาย เพราะมีความไม่เป็นธรรมต่อประชาชน ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

พรรคไทยภักดีจึงขอคัดค้านนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000บาทของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน อย่างถึงที่สุด

ด้วยความนับถือ

พรรคไทยภักดี

6ตุลาคม2566

"หมอวรงค์" ลั่น แจกเงินดิจิทัล 10,000 ประเทศเสียหาย กล้าให้ยึดทรัพย์นายกไหม

พร้อมทั้งโพสต์ข้อความต่อว่า

ถ้าหากโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000บาท มีผลกระทบ สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ รัฐบาลกล้าไหม? ที่จะให้ยึดทรัพย์นายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาชดใช้ความเสียหาย เพราะมีความไม่เป็นธรรมต่อประชาชน ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

#ไม่เอาเงินดิจิทัล10000บาท

"หมอวรงค์" ลั่น แจกเงินดิจิทัล 10,000 ประเทศเสียหาย กล้าให้ยึดทรัพย์นายกไหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *