สั่งเด้งฟ้าผ่า “ชมภารี ชมภูรัตน์” อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ไปทำตำแหน่งอื่น

Author:

สั่งเด้งฟ้าผ่า "ชมภารี ชมภูรัตน์" อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ไปทำตำแหน่งอื่น

สั่งเด้งฟ้าผ่า “ชมภารี ชมภูรัตน์” อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดบันทึกมติในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติครม.อนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เสนอการแต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
สั่งเด้งฟ้าผ่า "ชมภารี ชมภูรัตน์" อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ไปทำตำแหน่งอื่น

สั่งเด้งฟ้าผ่า ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ไปทำตำแหน่งอื่น

1. นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2565 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เคยกล่าวพาดพิงถึง นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ ในวันที่มีการอภิปราย พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่อาจเป็นสาเหตุให้เรือหลวงสุโขทัยล่มหรือไม่

สั่งเด้งฟ้าผ่า ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ไปทำตำแหน่งอื่น

โดยนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียรได้ระบุว่า ความผิดพลาดของกรมอุตุนิยมวิทยาครั้งนี้ เป็นผลมาจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี เสนอชื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่งตั้ง นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็น อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ในกรมอุตุนิยมวิทยามาก่อน และถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *