เคาะวันแล้ว เศรษฐา เตรียมแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนที่ 14 จับตา 4 แคนดิเดตชิงเก้าอี้

Author:

วันที่ 13 ก.ย.66 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ในวันที่ 27ก.ย.66 นี้ วาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ผบ.ตร.คนที่ 14 แทน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค.66

เคาะวันแล้ว เศรษฐา เตรียมแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนที่ 14 จับตา 4 แคนดิเดตชิงเก้าอี้

เคาะวันแล้ว เศรษฐา เตรียมแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนที่ 14 จับตา 4 แคนดิเดตชิงเก้าอี้

ซึ่งทางกรุงเทพธุรกิจ มีรายงานว่า  นายกรัฐมนตรี จะพิจารณาและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุม ก.ตร.จากรายชื่อ รอง ผบ.ตร. 4 นาย ซึ่งหากเรียงลำดับอาวุโส ประกอบด้วย

 

1.พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.

.พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.

3.พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.

4.พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร.

 

เคาะวันแล้ว เศรษฐา เตรียมแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนที่ 14 จับตา 4 แคนดิเดตชิงเก้าอี้

โดยนายกรัฐมนตรี จะพิจารณาและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุม ก.ตร.จากรายชื่อ รอง ผบ.ตร. 4 นาย ซึ่งหากเรียงลำดับอาวุโส ประกอบด้วย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ,พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.,พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร.
เคาะวันแล้ว เศรษฐา เตรียมแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนที่ 14 จับตา 4 แคนดิเดตชิงเก้าอี้

ทั้งนี้ ในการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุม ก.ตร.มีมติให้ถอนการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ออกจากระเบียบวาระการประชุมตามที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ตร. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้นายกรัฐมนตรีใหม่ได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.

 

และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี ในการคัดเลือกแต่งตั้งผู้จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.จึงให้ รอง ผบ.ตร.ทั้ง 4 คน ดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปสภาพปัญหาการปฏิบัติงานหรือสภาพปัญหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ในปัจจุบัน

 

รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวในอนาคต หากได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. โดยจัดทำเป็นเอกสารรวมจำนวนไม่เกิน 4 แผ่น (ขนาด A4) แล้วส่งไปยัง ตร. (ผ่านสำนักงานกำลังพล) เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *