ส่องหลักเกณฑ์ พักโทษ ‘ทักษิณ ชินวัตร’ เข้าข่ายกรณีเหตุพิเศษ จ่อพ้นคุก ก่อนปีใหม่

Author:

ส่องหลักเกณฑ์ พักโทษ ‘ทักษิณ ชินวัตร’ เข้าข่ายกรณีเหตุพิเศษ จ่อพ้นคุก ก่อนปีใหม่

ภายหลังจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ เหลือโทษจำคุก 1 ปี หลังจากนี้ นายทักษิณ จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนตามปกติของนักโทษทั่วไป ตามที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรมว.ยุติธรรม ได้ออกมาระบุว่า

ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามปกติกับนักโทษทั่วไป เมื่อนายทักษิณ หายป่วยก็กลับเข้าเรือนจำ ถ้าอาการป่วยไม่ดีขึ้น ก็ต้องรักษาตัวต่อไป เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็บังคับใช้ได้ทันที ตั้งแต่วันที่มีการโปรดเกล้าฯลงมา และไม่สามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้อีก ถือว่าเพราะเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดแล้ว

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้มีแนวโน้มที่ นายทักษิณ จะเข้าสู่กระบวนการพักโทษกรณีพิเศษของกรมราชทัณฑ์ สำหรับ พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์

โดยมีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ และมีการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม  มีโครงการเกี่ยวกับการพักโทษ กรณีพิเศษ  จำนวน 3 โครงการ ทั้งนี้การพักการลงโทษกรณีพิเศษนั้น นักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย จะได้รับการพักการลงโทษมากกว่าการพักการลงโทษกรณีปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *