ฤทธิ์น้ำป่า! โหมซัด ‘สะพานพัง’ ชาวบ้านหาดถั่ว กระบี่ กว่า 50 ครอบครัวเดือดร้อนหนัก

Author:

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ชาวบ้านชุมชนบ้านหาดถั่ว ตำบลปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ช่วยกันซ่อมสะพานไม้ทางเบี่ยง ข้ามคลองอิปัน บริเวณ หมู่ 7 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา ที่ชำรุดจากถูกกระแสน้ำป่าพัด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสองวัน ทำให้ปริมาณน้ำในคลองอิปันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกระแสน้ำไหลแรง ชาวบ้านทั่งสองฝั่งคลอง รวมกว่า 100 ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อน ต้องใช้เส้นทางอ้อม ระยะทาง กว่า 10 กิโลเมตร ในการเดินทางไปประกอบอาชีพ นักเรียนเดินทางไปโรงเรียน

นายสมใจ นวลนุ่น ตัวแทนชาวบ้าน เปิดเผยว่า สะพานทางเบี่ยงดังกล่าว เป็นสะพานที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นกันเอง ใช้ได้เฉพาะเดินเท้า และรถจักรยานยนต์สัญจรผ่านเท่านั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลอง โดยตั้งข้อสังเกตว่าโครงการดังกล่าว ไม่มีการสร้างสะพานทางเบี่ยงข้ามคลองเพื่อให้ประชาชน สัญจรผ่านได้ชั่วคราว จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านด้วย เพราะชาวบ้านไม่สามารถซ่อมแซมกันเองได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องจักร และกระแสน้ำไหลแรง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *