นิด้าโพล เผย ประชาชนไม่เชื่อ เพื่อไทยดัน ป.ตรี เงินเดือน 25,000 ได้

Author:

วันที่ 3 กันายน 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนล่าสุด เรื่อง นโยบาลเพื่อไทยทำได้หรือไม่ โดยทำการสำรวจประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นใน กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

เมื่อถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่จะสามารถทำได้สำเร็จ พบว่า

1. พักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้น ทั้งดอกทันที
ร้อยละ 68.32 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 18.63 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 12.75 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ตอบ

2. กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท สำหรับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 53.82 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 29.01 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 16.87 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ตอบ

3. จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ ในจังหวัดนำร่อง
ร้อยละ 52.98 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 27.86 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 16.18 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 2.98 ระบุว่า ไม่ตอบ

4. กทม. ทั้ง 50 เขต มีโรงพยาบาลประจำเขต
ร้อยละ 50.15 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 28.63 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 17.86 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 3.36 ระบุว่า ไม่ตอบ

5. รถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย
ร้อยละ 48.09 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 30.15 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 18.78 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 2.98 ระบุว่า ไม่ตอบ

6. ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
ร้อยละ 40.31 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้ และไม่เชื่อว่าทำได้ ในสัดส่วน ที่เท่ากัน
ร้อยละ 19.08 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ตอบ

7. แก้ไขกฎหมาย เพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
ร้อยละ 43.74 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 39.69 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 15.73 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 0.84 ระบุว่า ไม่ตอบ

8. จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ร้อยละ 39.01 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 35.72 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 23.51 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 1.76 ระบุว่า ไม่ตอบ

9. ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน ภายในปี 2570
ร้อยละ 41.98 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 37.18 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 20.46 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ตอบ

10. เงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือน ภายในปี 2570
ร้อยละ 41.14 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 36.64 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
ร้อยละ 21.76 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *