“เงินดิจิทัล 10,000 บาท” ลงทะเบียนอย่างไร

Author:

สำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งผลสรุปว่า นายเศรษฐา ทวีสิน จากพรรคเพื่อไทย ได้นั่งแท่นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย หลังจากที่สภาได้มีการโหวต ได้รับคะแนนจาก สส. – สว.อย่างท่วมท้น โดยเสียงเห็นชอบทั้งหมดจำนวน 482 เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน 165 เสียง งดออกเสียงจำนวน 81 จากทั้งหมด 728 ซึ่งเพียงพอต่อเสียงที่ต้องการ 375 เสียงเท่านั้น

 

อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทย ได้แถลงผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยระบุว่า ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักต่อเนื่องมาหลายปี พรรคเพื่อไทย จึงมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเป็นรัฐบาลจะเดินหน้า “นโยบาย Digital wallet 10,000 บาท” อย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน บรรเทาปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนอีกครั้ง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

– คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไปที่มีบัตรประชาชน เลข 13 หลัก

– จำนวนคนที่จะได้รับทั้งหมด ขั้นต่ำประมาณ 50 ล้านคน

– ผู้ได้ที่ได้รับสวัสดิการ เช่น ผู้พิการ คนชรา ได้รับเต็มจำนวน ไม่หักลด

ช่องทางการลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

– ไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจากระบบผูกกับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

– ใช้จ่ายในรัศมี 4 กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคน สามารถใช้ซื้ออาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค หรือเครื่องมือทำกินใดก็ได้ทั้งสิ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และท้องถิ่นทั่วประเทศ

– ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับอบายมุข ใช้หนี้ สินค้าออนไลน์ ยาเสพติดและการพนัน
ระยะเวลาการใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท

– ต้องใช้ให้หมดภายใน 6 เดือน โดยสามารถใช้จ่ายรวดเดียว 10,000 บาท หรือทยอยใช้ก็ได้

เงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่

– ไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้ หากไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชั่นจะสามารถใช้จ่ายผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัว

เริ่มนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เมื่อไหร่

– หากพรรคเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการเงินดิจิทัลได้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *