เปิดกรุ ‘ชาดา’ รวย 147 ล้าน ถือหุ้น Thai Food Network TV ที่ดินพรึบ ปืน 23 กระบอก

Author:

 

 

 

เปิดกรุ ‘ชาดา ไทยเศรษฐ์’ รวย 147 ล้าน มีหุ้น Thai Food Network ที่ดินพรึบ โค-กระบือเพียบ พระเครื่อง 18 องค์

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. กรณีพ้นจากตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ วันที่ 17 มีนาคม และวันที่ 20 มีนาคม 2566 จำนวน 100 คน

 

ทั้งนี้ สำหรับบัญชีทรัพย์สินของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ อดีต ส.ส.อุทัยธานี แจ้งมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 3 คน และบุตรที่เกิดจากบิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่บิดาอุปการะเลี้ยงดูอีก 4 คน แจ้งมีรายได้ เป็นค่าตอบแทน 1,362,720 บาท ค่าที่ปรึกษา 600,000 บาท รายได้จากค่าเช่าแผงเนื้อ 600,00 มีรายได้จากการขายนาฬิกา 1 เรือน 8,000,000 บาท มีรายได้จากค่าอ้อย 450,000 บาท, รายได้จากธุรกิจค้าโค-กระบือ 10,000,000 บาท และรายได้ค้าโคกระบือชำแหละ 7,000,000 บาท รวม 28,012,720 บาท

ด้านค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 5,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายเลี้ยงโค กระบือ 2,500,000 บาท ค่าใช้จ่ายทำไร่อ้อย 300,000 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 850,000 บาท รวมไปถึงค่าเล่าเรียนบุตร ค่าท่องเที่ยว ซื้อนาฬิกา 2 เรือน 5,700,000 บาท ค่าซื้ออาวุธปืน 800,000 บาท รวมมีรายจ่ายต่อปี 16,150,000 บาท และรายจ่ายบุตร 2,300,000 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินค่างๆ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 147,047,605.98 มีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ การลงทุน หุ้น Thai Food Network TV,INC 1 หน่วย ได้มา 8 กันยายน 2554 มูลค่า 3,351,000 บาท มีโค 214 ตัว กระบือ 132 ตัว และม้า 2 ตัว โฉนดที่ดิน 57 ฉบับ ทั้ง จ.อุทัยธานี นครสวรรค์ ที่อยู่อาศัย 5 ฉบับ มีรถยนต์ 5 คัน รถจักรยานยนต์ 7 คัน

พระเครื่อง 18 องค์ มูลค่า 14,980,000 บาท, ตะกรุดหลวงพ่อเดิม มีดหลวงพ่อเดิม 6 ดอก, 6 เล่ม, แหวนและพลอย 2 ล้านบาท, สิงห์แกะงาช้าง พระเครื่องและตะกรุด 12 ชิ้น, นาฬิกา 24 เรือน 11,900,000 บาท โดยได้ขายนาฬิกา ริชาร์ด มิลล์ ไปแล้วเมื่อ ปี 2564, กระเป๋าเดินทาง 11 ใบ 500,000 บาท, อาวุธปืน 23 กระบอก 1,300,000 บาท และนาฬิกา Patek Philippe ได้มาอีก 2 เรือน ได้มาปี 2565 ราคา 2,800,000 และ 2,900,000 ตามลำดับ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *