ประกาศราชกิจจาฯ เลื่อนลำดับ ส.ส. ขึ้นมาแทน “คุณหญิงสุดารัตน์”

Author:


ประกาศราชกิจจาฯ เลื่อนลำดับ ส.ส. ขึ้นมาแทน “คุณหญิงสุดารัตน์”

สืบเนื่องจากกรณีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ประกาศในวันที่เข้าสภาครั้งแรก และจะเลื่อนลำดับผู้สมัครของพรรคท่านถัดๆ ไป ขึ้นมาแทนตามลำดับ เพื่อให้มีโอกาสทำงาน แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

ประกาศราชกิจจาฯ เลื่อนลำดับ ส.ส. ขึ้นมาแทน คุณหญิงสุดารัตน์

ประกาศราชกิจจาฯ เลื่อนลำดับ ส.ส. ขึ้นมาแทน คุณหญิงสุดารัตน์

ประกาศราชกิจจาฯ เลื่อนลำดับ ส.ส. ขึ้นมาแทน คุณหญิงสุดารัตน์

 

 

ประกาศราชกิจจาฯ เลื่อนลำดับ ส.ส. ขึ้นมาแทน คุณหญิงสุดารัตน์

ทั้งนี้ ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับถัดไปของพรรคไทยสร้างไทยที่จะขึ้นแทนคุณหญิงสุดารัตน์ คือ นายฐากร ตัณฑสิทซึ่งเป็นบัญชีรายชื่ออันดับที่สอง โดยมีรายงานว่าจะมีประกาศเป็นบัญชีรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

โดยเลื่อนลำดับนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน คุณหญิงสุดารัตน์ ที่ลาออกไป

ประกาศราชกิจจาฯ เลื่อนลำดับ ส.ส. ขึ้นมาแทน คุณหญิงสุดารัตน์

 

ประกาศราชกิจจาฯ เลื่อนลำดับ ส.ส. ขึ้นมาแทน คุณหญิงสุดารัตน์

สำหรับประวัตินายฐากร เกิดวันที่ 10 ก.ย.2503 ที่ จ.กาฬสินธุ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์แห่งปีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในปีดังกล่าวอีกด้วย

ตำแหน่งปัจจุบัน เลขาธิการและประธานคณะกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พรรคไทยสร้างไทย

นายฐากร เป็นอดีตเลขาธิการคนแรก 2 สมัยของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559 และดำรงตำแหน่งในวาระที่สองต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563

ในอดีตเคยดำรงตำแหน่ง รักษาการเลขาธิการของสำนักงาน กทช. (ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสำนักงาน กสทช.)

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *