ผลสรุป ‘พิธา’ รอบแรกไม่ผ่าน เห็นชอบ 324 เสียง จับตาสว.งดออกเสียงอื้อ

Author:

ผลสรุป ‘พิธา’ รอบแรกไม่ผ่าน เห็นชอบ 324 เสียง จับตาสว.งดออกเสียงอื้อ
เวลาประมาณ 16.00 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา สั่งนับองค์ประชุม มีสมาชิกแสดงตนเข้าประชุม 676 คน
เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุมจึงให้เริ่มการลงคะแนนเลือก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี

โดยเลขาธิการสภา จะขานชื่อสมาชิกแต่ละคนไล่เรียงตามตัวอักษร และให้สมาชิกที่ถูกขานชื่อ ลุกขึ้นขานว่า “เห็นชอบ” หรือ
“ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” ผลการลงคะแนนปรากฎว่า เห็นชอบ 324 เสียง ไม่เห็นชอบ 182 เสียง

งดออกเสียง 199 เสียง ทำให้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบแรก วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ได้คะแนนไม่ถึง 375 คะแนน (จากเดิม 376 คะแนน แต่ ส.ว. ลาออก 1 คน) ทำให้ไม่ผ่านการโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่
30 ของประเทศไทยในรอบแรก และนัดประชุมสภาอีกครั้งวันที่ 19 ก.ค.นี้
MZlLTQ.md.jpeg

MZo0cy.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *