ร.ร.ราชวินิต ประกาศหยุดเรียน หลังตร.ขอใช้พื้นที่เตรียมกำลังพล รับม็อบโหวตนายกฯ

Author:

 

 

ร.ร.ราชวินิต ประกาศหยุดเรียน หลังตร.ขอใช้พื้นที่เตรียมกำลังพล รับม็อบโหวตนายกฯ
ร.ร.ราชวินิต ประกาศหยุดเรียน หลังตร.ขอใช้พื้นที่เตรียมกำลังพล รับม็อบโหวตนายกฯ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 มีรายงานว่า โรงเรียนราชวินิต ได้ประกาศแจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เป็นเวลา 1 วัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 โดยมีข้อความระบุว่า ด้วยโรงเรียนราชวินิตได้รับการประสานจากกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งมีภารกิจในการรักษาความปลอดภัย ป้องกันและปราบปรามการก่อจลาจลและควบคุมฝูงชน จากสถานการณ์ข่าว

โดยวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 จะมีการประชุมร่วมรัฐบาล เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งในปัจจุบันกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองยังคงจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อยู่อย่างต่อเนื่องโดยเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก

ทั้งนี้คาดว่าในห้วงก่อนและหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี จะมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะมีกลุ่มบุคคลแฝงตัวในกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง เพื่อหาโอกาสสร้างสถานการณ์หรือแสดงสัญลักษณ์ที่ไม่สมควร กองบังคับการพิเศษ จึงมีความจำเป็นที่จะขอใช้พื้นที่ในโรงเรียนราชวินิต เพื่อเป็นที่พักคอยของกำลังพล จำนวนประมาณ 170 นาย ในวันดังกล่าว และต่อเนื่องไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนความสะดวกในการเดินทางรับ-ส่งนักเรียนในวันดังกล่าว โรงเรียนราชวินิต จึงขอหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เป็นเวลา 1 วัน และขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์และทางสื่อสังคมออนไลน์ของโรงเรียนราชวินิตอย่างใกล้ชิด

อนึ่งในการหยุดเรียนครั้งนี้โรงเรียนราชวินิตจะจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่หยุดเรียน โดยทางโรงเรียนราชวินิตจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เรียบเรียง มุมข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *