เกิดอะไรขึ้น ส.ว.ทยอยเท พิธา ไม่โหวตเป็นนายกฯแล้ว เสียงไม่ถึง 376

Author:

เกิดอะไรขึ้น ส.ว.ทยอยเท พิธา ไม่โหวตเป็นนายกฯแล้ว เสียงไม่ถึง 376

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.66 ความเคลื่อนไหวของส.ว.ที่ก่อนหน้านี้มีส.ว.ร่วม 20 คน ประกาศพร้อมจะสนับสนุนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี ตามเสียงข้างมากที่ได้รับฉันทามติจากประชาชน แต่หลังจากที่พรรคก้าวไกล ยังยืนยันมีนโยบายเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112 ต่อสภาผู้แทนราษฎร

ทำให้เสียงส.ว.หลายคนที่เคยระบุพร้อมจะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกฯ เกิดความลังเล พร้อมกลับลำไม่โหวตสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้ตอนนี้เหลือเสียงส.ว.ที่พร้อมหนุนนายพิธาเป็นนายกฯ ขณะนี้ไม่ถึง 10 คน จนมีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า นายพิธาจะได้รับเสียงสนับสนุนเป็นนายกฯจากส.ส.และส.ว.ไม่ถึง 376 เสียง ในการประชุมรัฐสภาวันที่ 13 ก.ค. เพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *