เจ้าอาวาสวัดคันเดวิหาร ลั่นต้องส่งพลายศักดิ์สุรินทร์กลับศรีลังกา

Author:

เจ้าอาวาสวัดคันเดวิหาร ลั่นต้องส่งพลายศักดิ์สุรินทร์กลับศรีลังกา

จากกรณีที่ พลายศักดิ์สุรินทร์ 1 ใน 3 ช้างไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปเป็นฑูตสันถวไมตรีที่ประเทศศรีลังกา ตั้งแต่ปี 2544
โดยทางรัฐบาลศรีลังกา ได้มอบ พลายศักดิ์สุรินทร์ ให้แก่วัดคันเดวิหาร (Kande Vihara) เป็นผู้ดูแล เพื่อทำหน้าที่ใน

ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานแห่พระธาตุประจำปีของศรีลังกา หลังจาก พลายศักดิ์สุรินทร์ ถูกใช้งานอย่างหนัก
ด้วยการเดินในขบวนแห่กว่าเดือนละ 30 ครั้ง จนขาซ้ายด้านหน้างอเข่าไม่ได้ และมีฝีขนาดใหญ่ด้านหลังทั้งสองแห่ง
ทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพมานานกว่า 10 ปี และไม่มีการรักษาอย่างเหมาะสม ทางไทยจึงทำเรื่องขอรับตัว พลายศักดิ์สุรินทร์
กลับมารักษาที่ประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2566 เวลา 14.30 น. พลายศักดิ์สุรินทร์ เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
ต่อมาได้เคลื่อนย้าย พลายศักดิ์สุรินทร์ ไปรักษาอาการบาดเจ็บ ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง ขณะนี้พลายศักดิ์สุรินทร์ อยู่ในพื้นที่กักตัวและสังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน
ภายใต้ระเบียบการควบคุมโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อบางชนิด และได้ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมที่จากไปนานกว่า 20 ปี
นอกจากนี้ มีรายงานจาก บีบีซีภาคภาษาสิงหลในศรีลังกา เผยว่า เจ้าอาวาสวัดคันเดวิหาร ซึ่งเป็นผู้ดูแลและเจ้าของกรรมสิทธิ์

ในตัวพลายศักดิ์สุรินทร์ ระบุว่า ที่ยอมส่งพลายศักดิ์สุรินทร์ไปรักษา เป็นไปตามข้อตกลงและคำสัญญาว่าช้างจะถูกส่งไปไทย
และเมื่อรักษาเสร็จก็ส่งกลับศรีลังกา โดยไทยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ส่วนทางด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่ตอบประเด็นดังกล่าวเนื่องจากต้องดูอาการบาดเจ็บของพลายศักดิ์สุรินทร์ก่อน ว่าเรื้อรังเพียงใด
หรือสามารถรักษาให้หายได้ 100% หรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *