พระพยอม พูดแล้ว หลังเห็นพฤติกรรมพระ เค ร้อยล้าน

Author:

พระพยอม พูดแล้ว หลังเห็นพฤติกรรมพระ เค ร้อยล้าน

จากกรณี นายกันตฐพงศ์ จักรภพมหาเดชา หรือฉายา เค ร้อยล้าน นักธุรกิจ ที่วีรกรรมจนตกเป็นข่าวมาหลายครั้ง ปรากฎตัวห่มเหลืองบวชเป็นพระในสังกัดของวัดแห่งหนึ่ง โดยได้ถูกรับเชิญจากพระด้วยกันให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนใน จ.สุรินทร์ โดยระหว่างเป็นวิทยากรบรรยายนั้น พระเค ร้อยล้าน ได้ตะคอกเด็กนักเรียนและใช้เลเซอร์ส่องไปที่ดวงตาของเด็กนักเรียนที่ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ จนทำให้เด็กนักเรียนนำเรื่องราวมาโพสต์ลงในโซเซียล

ล่าสุดทาง พระราชธรรมนิเทศน์ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว โดยพระพยอมแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวว่า โดยปกติผู้ที่จะมาขอบวชเป็นพระได้นั้น โดยธรรมดาแล้วจะต้องอยู่บวชนาคซ้อมนาคเป็นเดือนเพื่อตรวจสอบภาวะจิตว่าเป็นคนปกติหรือไม่ปกติ เพราะถ้าไปรับคนบ้าๆบอๆแบบนี้มาบวชก็จะยุ่งกัน

แล้วกรณีที่มีคดีความหรือวีรกรรมที่ยังไม่จบอยู่ในคดี พระอุปัชฌาย์ไปรับบวชพระให้แบบนี้ถือว่าบกพร่อง แล้วยิ่งการนำพระแบบนี้ไปบรรยายเผยแพร่ พระที่พาไปก็ควรจะรู้ว่าพระแบบไหนควรพาไปด้วยหรือพระแบบไหนไม่ควรพาไป แล้วการที่ไปเอาเลเซอร์ไปส่องตาเด็กนักเรียนแบบนี้อีกพระสงฆ์ดีๆที่ไหนเขาทำกัน แทนที่จะทำให้เด็กๆเลื่อมใสในพระพุทธศาสนากลับกลายเป็นเด็กเกิดความเบื่อหน่ายกับการอบรมสั่งสอนแบบนี้ไป เรื่องนี้ทางเจ้าอาวาสและเจ้าคณะต่างๆ บกพร่องเพราะไม่ได้ตรวจสอบประวัติหรือพฤติกรรมของผู้ที่มาขอบวชพระให้ดี

พระพยอม กล่าวอีกว่า ในกรณีนี้ทราบว่ามีประวัติมีวีรกรรมมากมาย ทั้งขับรถไปจอดขวางกลางถนน ปล่อยงู เทน้ำแดงราดตัว จนเป็นข่าวคึกโครมมาแล้ว เห็นได้ว่าจิตไม่ปกติ เพราะคนปกติคงไม่ทำ ศีลแปลว่าปกติ ถ้าไม่ปกติแล้วไปขอบวชเป็นพระก็ไม่ควรรับหรือบวชให้ ถือว่าพระอุปัชฌาย์ไม่รอบคอบ

ถ้าบวชให้ไปแล้วและยังไปก่อความเดือดร้อนวุ่นวายสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นก็ต้องขับออกจากวัดไปหรือที่เรียกว่า อัปเปหิออกไป ถ้ายังดื้ออยู่ต่อไม่ไปก็ต้องถึงขั้นจับสึก การเอาเลเซอร์ไปยิงใส่ตาเด็กถือเป็นการเบียดเบียนเด็ก ทำให้เด็กแสบตาเดือดร้อนรำคาญ ทำให้เด็กเป็นทุกข์ ไม่ใช่เรื่องหรือหน้าที่ของสมณะ สมณะต้องสร้างความสุข ความฉลาด สร้างปัญญาให้กับเด็ก ไม่ใช่ไปทำเรื่องโง่ๆแบบนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *